Tag:

kịp giờ tàu

  • Kịp giờ tàu

    Một ông sợ trễ tàu, đề nghị với hàng xóm: "Này bác, cho tôi đi tắt qua vườn nhà bác cho kịp chuyến tàu 7...