Tag:

Kim Thảo

  • Viết cho anh

    Ngày gặp lại anh, nó vẫn là sinh viên năm thứ ba, giờ thì đã đi làm được hai năm rồi. Thời gian trôi nhanh...