Tag:

không tử tế

  • Không tử tế

    Có một con bò sữa đang gặm cỏ, bỗng nhiên bắt gặp một con sâu dưới đất. Bò chế giễu: "Này, nhà ngươi bé tí...