Tag:

không gian lặng im

  • Miền bình yên

    Mình tôi lại ngồi đây, ngắm những khoảng không gian lặng im, không hẳn tối cũng không hẳn sáng. Tôi vẫn dành cho mình những...