Tag:

không đánh vợ

  • Không đánh vợ

    Cán bộ phường hỏi người chồng: "Tại sao anh lại đánh vợ?".