Tag:

không chắc chắn về con

  • Không chắc chắn về con

    Nhân viên xe lửa sau khi kiểm tra vé một gia đình, nói với ông bố: "Con ông ít nhất phải trên 6 tuổi rồi,...