Tag:

Khát

  • Khát

    Vẫn lặng lẽ một mình trong cõi mộng. Thương mãi ngàn năm câu hát tình nồng...