Tag:

kem caramen kiểu Nhật

  • Kem caramen kiểu Nhật

    Khác với cách làm truyền thống caramen được tạo đông khi được hấp hay nướng, caramen kiểu Nhật được tạo đông nhờ gelatin, phía bên...