Tag:

Kathi Appelt

  • Nơi trú ẩn

    'Không gì cô đơn hơn một con mèo từng được yêu thương, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lại bị ném...