Tag:

Jeffrey Archer

  • Hai số phận

    Mỗi người sinh ra đều có số phận riêng của mình. Ngay cả những người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng có số...