Tag:

ích lợi của gà

  • Ích lợi của gà

    Giờ sinh vật, cô giáo hỏi: "Em nào cho biết lợi ích của con gà?".