Tag:

hy vọng.

  • 1.000 điều ước cho em!

    Ôxy của anh! Đêm rất khuya, anh vào mạng gặp em nhưng em vội vàng out, thời gian này áp lực công việc cũng rất...

  • Đơn phương

    "Bỗng nhiên một ngày chợt nhận ra tình cảm đôi ta dường như đã..." Em biết những gì em đang trải qua, không quá sớm...