Tag:

Huy Khánh trở lại sàn catwalk

  • Huy Khánh trở lại sàn catwalk

    Sau nhiều năm chuyển hẳn sang lĩnh vực kịch nói và điện ảnh, Quốc Cường và Huy Khánh sẽ tái xuất sàn catwalk trong chương...