Tag:

hương quê

  • Hương quê

    Những ngày cuối năm, cái gió lạnh cùng mưa lất phất làm vương trên tóc ai từng hạt trong veo như báo hiệu đất trời...