Tag:

Hồn bướm mơ tiên

  • Hồn bướm mơ tiên

    Lan khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bông 'ngọc lan' trắng ngần đang hé nở. Nghĩ về Ngọc, nhiều lần Lan tự hỏi tại sao...