Tag:

học trò,giáo viên,bạo hành,Trung Quốc,thầy giáo,ăn cắp