Tag:

hóa ra anh vẫn ở đây

  • Hóa ra anh vẫn ở đây

    Tôi luôn tự hỏi sao con người ta cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi ai cũng như ai, tất cả đều yếu đuối...

  • Hóa ra anh vẫn ở đây (dự thi)

    Trong tình yêu, sẽ không đủ bền vững nếu chỉ được thể hiện qua ánh mắt, thái độ hay những cử chỉ ngọt ngào.