Tag:

Hồ Ngọc Hà, Cường đô la, Quốc Cường, Hà Hồ và Quốc Cường, Hà Hồ trả nợ giúp chồng