Tag:

Hồ Ba Bể

  • Măng Mai Om Tép - Hồ Ba Bể

    Những cảnh đẹp mê hồn của vùng Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) sẽ làm các bạn thích thú cùng với đầu bếp Na Sơn khám...