Tag:

Hai số phận

  • Hai số phận (dự thi)

    'Sống là cống hiến, sống là hết mình. Sống thật xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ chẳng bao giờ quay trở lại'.

  • 'Hai số phận', tác phẩm tuyệt vời

    'Hai số phận' thực sự là cuốn sách mà người ta khó có thể quên khi từng một lần 'say đắm' cùng nó trên tay.

  • Hai số phận

    Mỗi người sinh ra đều có số phận riêng của mình. Ngay cả những người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng có số...