Tag:

hai con gái nhà Quyền Linh

  • Quyền Linh xem con gái như bạn

    Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong làng showbiz, nên Quyền Linh có rất ít thời gian bên vợ và đặc biệt là hai...