Thứ sáu, 26/7/2019, 14:45 (GMT+7)

Gợi ý lịch trình Thái Lan cho người lần đầu đi tự túc

Với những người chưa từng tới Thái Lan, lịch trình 5-6 ngày với 2 thành phố Bangkok và Pattaya là lựa chọn thích hợp.

Nguồn: The Wise Idiot

Nguyên Chi