Tag:

gọi khách là chó

  • Gọi khách là chó

    Có một quán nhậu bán cả thịt dê và thịt chó. Đang đông khách thì có người gọi thêm hai đĩa thịt đê, đúng lúc...