Tag:

giọng thật sự

  • Giọng thật sự

    Vợ hỏi chồng: "Anh hãy giải thích tại sao tháng này anh chưa mang lương về nhà?".