Tag:

gieo quẻ tuần 9/5

  • Gieo quẻ tuần 9/5

    Kiên nhẫn là từ khóa dành cho Kim Ngưu trong những ngày đầu tuần này.

  • Gieo quẻ tuần 9/5

    Sức mạnh mà Thiên Bình cần nhất trong ngày đầu tuần là khả năng thích ứng và năng lực đánh giá giá trị những điều...