Tag:

gieo quẻ tuần 7/10

  • Gieo quẻ tuần 7/10

    Để xác định điều gì đang diễn ra, đôi khi Sư Tử cần phải xắn tay áo lên để 'đào xới' một chút.