Tag:

gieo quẻ tuần 4/4

  • Gieo quẻ tuần 4/4

    Những cảm xúc mãnh liệt ở Kim Ngưu là điều dễ nhận thấy trong ngày đầu tiên của tuần mới.