Tag:

gieo quẻ tuần 25/11

  • Gieo quẻ tuần 25/11

    Ngày thứ hai của Ma Kết khởi động giống như những ngày đầu tuần khác: chậm rãi, từ tốn, giống như thể đây là cầu...