Tag:

gieo quẻ 27/8

  • Gieo quẻ tuần 27/8

    Cự Giải có vẻ không thích thú mấy với việc bước ra khỏi cái vỏ ốc của bạn, nhưng tốt hơn cả là dũng cảm...