Tag:

giấy chứng nhận kết hôn

  • Giấy chứng nhận kết hôn

    Cô gái nói với chủ tịch phường: "Chào ông, tôi muốn hẹn trước ngày mai làm giấy đăng ký kết hôn".

  • Hỏi nhanh trong ngày

    Hình dung cảm giác của bạn đã và sẽ thế nào khi ký vào giấy chứng nhận kết hôn?