Tag:

Giải tán đám đông

  • Giải tán đám đông

    Một sĩ quan cảnh sát mới nhận nhiệm vụ đi tuần cùng với người đồng nghiệp già đầy kinh nghiệm.