Tag:

giả vờ hay không biết

  • Giả vờ hay không biết

    Anh giả vờ hay anh không biết?
    Em nhìn anh trong tiết học dài
    Lời của thầy mặc gió thổi bay
    Em thả...