Tag:

Giã từ

  • Giã từ

    Ngược miền em rồi vội vã chôn sâu. Chẳng hò hẹn, giã từ như xưa nữa.