Tag:

game xây nhà

  • Xếp tháp cao tầng

    Khéo léo chồng các tầng để xây tòa tháp thật cao với càng nhiều dân cư đến ở thì càng ghi được nhiều điểm.