Tag:

game tính thời gian

  • Công chúa và hạt đậu

    Giúp công chúa bắn những hạt đậu vào đám mây để tạo mưa và hứng nước đầy bình. Nhớ tránh các đám mây đen kẻo...

  • Lời thì thầm của trái tim

    Trong cuốn truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản có các đồ vật bị ẩn dưới hình vẽ, bạn hãy nhanh tay tìm...