Tag:

Gà tây

  • Món gà tây cho Lễ Tạ ơn

    Khách sạn Equatorial phục vụ 'Gà tây mang về' với giá từ 1,738 triệu đồng một con khoảng 5,5kg, gồm nhân, nước sốt và khoai...