Tag:

em và anh cùng sống tốt

  • Em và anh cùng sống tốt

    Có cuộc sống nào trầm lắng mãi không anh?
    Nắng vẫn long lanh dẫu chiều hanh buông xuống
    Những khi buồn cũng nhuốm màu hạnh...