Tag:

đục thêm lỗ

  • Đục thêm lỗ

    Giờ vật lý, cô giáo hỏi: "Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm...