Tag:

dự đoán tương lai

  • Gieo quẻ tháng 4

    Cự Giải cần lưu ý chuyện tình cảm trong khi các Nhân Mã độc thân có thể trải nghiệm một 'tình yêu sét đánh'.

  • Dự báo tương lai dựa vào giờ sinh

    Người xưa tin rằng tùy vào giờ sinh, cuộc đời bạn sẽ khó khăn hay ngập tràn may mắn.

  • Dự đoán tương lai

    Chồng bàn với vợ: "Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì"