Chủ đề:

Đông Hùng bị rách tay do xô xát với chủ nợ của mẹ