Tag:

Động đất ở Nhật

  • Cầu nguyện cho nước Nhật

    Trận động đất mạnh 8,9 độ richter và cơn sóng thần cao hơn 10m sau khi quét qua vùng đông bắc Nhật Bản đã biến...