Tag:

Dobri Dobrev,ăn xin,từ thiện,quyên góp,nhà thờ,Sofia,Bulgaria