Tag:

Diên Vĩ

  • Nụ cười khuyết

    Mỗi khi ai đó hỏi tôi có buồn chuyện bố mẹ ly dị không, tôi đều nói dối rằng tôi không buồn. Tôi sợ ánh...

  • Viết gửi anh, chàng trai Phan Thiết

    Em miên man nhớ lại ước mơ của ngày xưa, được một lần nắm tay anh tung tăng nơi ấy. Em không khóc, chỉ là...