Tag:

đi tù nghỉ dưỡng

  • Đi tù cũng được nghỉ dưỡng

    Các tù nhân sẽ được hưởng những dịch vụ chăm sóc đặc biệt mà ngay khi bình thường không phải ai cũng được sử dụng.