Tag:

dẻo và bền nhất

  • Dẻo và bền nhất

    Thầy giáo hỏi: "Sắt, thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?".