Tag:

để vợ đứng tên

  • Cần gì mặc quần

    Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi: "Ngồi nói chuyện với nhau, hà...

  • Để vợ đứng tên

    Hai thương gia đi thăm mộ một đồng nghiệp mới qua đời, họ tìm mãi nhưng không thấy tên anh ta đâu cả.