Tag:

đề quá dễ

  • Đề quá dễ

    Trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh: "Em tên gì?".