Tag:

dầu hạt roucou

  • Roucou, dầu lạ cho da và tóc

    Vốn là loại dầu được dùng nhiều trong thực phẩm, gần đây, các hãng mỹ phẩm nổi tiếng chuyển hướng khai thác nguyên liệu này.