Tag:

đàn bà hút thuốc

  • Đàn bà hút thuốc

    Đàn bà vốn dĩ đâu thích hút thuốc, nhưng khi đã cầm điếu thuốc đặt lên môi cay, là lúc đàn bà không còn cần...