Tag:

Đại học Thành Tây.

  • Vấn vương (dự thi)

    Mình là Ngô Hương Trang, sinh năm 1990, hiện mình theo học năm thứ 3, chuyên ngành Kế toán, Đại học Thành Tây. Mình sinh...

  • Hà Nội - Hà Nội (dự thi)

    Mình là Phùng Thanh Vân, sinh năm 1990 đến từ TP Bắc Ninh. Hiện mình là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành kế toán...